Judobond Nederland

JudobondSamen sta je sterker, dat geldt ook in de judosport. De Judobond Nederland (JBN) is een door de NOC*NSF landelijk erkende sportbond. De JBN regelt, bestuurt en ondersteunt de judosport in Nederland. Ook aikido en jiujitsu vallen onder de JBN. Geen enkele club kan eigelijk om deze organisatie heen en dat is maar goed ook. Want juist door de judosport te organiseren in de vorm van een bond, kan een sport zich in positieve zin blijven ontwikkelen. Naast rijkserkende opleidingen verzorgt de JBN onder andere toernooien, trainingen, stages (in samenwerking met de NVJJL, de lerarenbond), informatieverstrekking en ondersteuning van verenigingen en sportscholen. Natuurlijk is er geld nodig om dit beleid te voeren. Dit geld komt grotendeels voort uit subsidies, sponsorgelden en contributies.

Waarom lid worden van de Judobond?


Als judoka van judovereniging Vos ben je niet automatisch lid van JBN. De judoka dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. De kosten voor het lidmaatschap is afhankelijk van de leeftijd van de judoka. Verder onderaan staan de bedragen per leeftijdcategorie. Als je je inschrijft als lid, betaal je eenmalig inschrijfgeld. Het is wel van belang dat je als judoka lid wordt van de Judo Bond Nederland. Graduaties die bij de judo examens worden behaald, zijn pas officieel erkend wanneer deze bij de bond geregistreerd staan. Daarnaast dien je lid te zijn om mee te mogen doen met judowedstrijden buiten onze vereniging.

Wat krijgt een JBN lid?


De vraag is natuurlijk gelijk: wat krijgt ik als lid direct te zien voor mijn contributie? Elk judolid ontvangt daarvoor het kwartaalblad 'Judo Visie'. Verder ontvangt elk judolid de JBN Pas of een JBN Kidsclubpas en een judopaspoort om je wedstrijden en gradaties in te schrijven.

Algemeen


Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van de vereniging. Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw vereniging opgezegd.

Ledenpas


Nieuw lidmaatschapbewijs: JBN Pas en JBN Kidsclubpas.

Per 1 januari 2011 geeft de JBN een eigen JBN Pas, het lidmaatschapbewijs van en voor JBN leden, uit.
JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas.JBN Pas en Kidsclubpas geen betaalbewijs meer


`

Omdat de JBN met ingang van 1 januari 2011 niet meer wacht met het toezenden van de ledenpassen tot de contributiebetaling is verwerkt, dient de ledenpas niet meer als betaalbewijs. De JBN vertrouwt er op dat iemand die lid is van de JBN of het lidmaatschap heeft aangevraagd zijn/haar contributiebetalingsplicht zal nakomen.
Indien een lid zijn betalingsverplichting, ook na herhaald manen, niet nakomt zal de JBN Pas en de Kidsclubpas ongeldig worden verklaard en verliest het lid zijn/haar recht op deelname aan JBN activiteiten.
De judoka kan automatisch betalen of ontvangt een acceptgiro.
Voor vragen omtrent het lidmaatschap van de JBN kan de judoka zich wenden tot de JBN, telefoon: 030-6038114. Voor meer informatie kun je ook kijken op de website: www.jbn.nl.

Tarieven


Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2016)

- Geboren in 2010 en later (jonger dan 7 jaar) € 15,75
- Geboren in 2005 t/m 2009 (jonger dan 12 jaar) € 28,95
- Geboren in 2000 t/m 2004 (12-16 jaar) € 37,20
- Geboren in 1999 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,35

De Judo Bond Nederland (JBN) kent met ingang van 2009 een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet meer gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven.

Inschrijfkosten


Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 10,-

Lidmaatschapsvoorwaarden


Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Wijze van betalen


De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,85.